Javna nabava

dinamo logo

 

 

 

 

2017. Godina

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PLAN JAVNE NABAVE 2017.

EBN-2017-1

EBN-2017-2

EBN-2017-3HR

EBN-2017-3ENG

EBN-2017-5

EBN-2017-6

2016. Godina

PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI (BAGATELNA NABAVA)

 

 

hanzek-novi2

66. Hanžekovićev memorijal – javna nabava- 2016.

Javna nabava za usluge upravljanja projektom i nadzora organizacije

Javna nabava za usluge hotelskog smještaja i prehrane za natjecatelje

Javna nabava za usluge najma, montaže i upravljanja audio­video opremom, rasvjetom i pozornicom

Javna nabava za usluge TV produkcije, najma dodatne opreme za tv prijenos i najam reportažnih kola

Javna nabava za usluge vođenja odnosa s javnošću

Javna nabava za usluge posredovanja za pronalazak sponzora i oglašivača

Invitation to tender for the services of engaging competitors

Javna nabava za usluge angažiranja natjecatelja